21 tháng 7, 2015

Suy đa phủ tạng do nhiễm nấm penicillium marneffei nhân một trường hợp

NCKH- Nhiễm nấm PM có thể thấy ở người không có HIV-AIDS. Triệu chứng bệnh khi đã xuất hiện thường rất nặng và nếu không phát hiện, điều trị kịp thời có thế dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, dấu hiệu hạch ngoại vi thường xuất hiện sớm nên có thể sinh thiết để phát hiện tổn thương.


SUY ĐA PHỦ TẠNG DO NHIỄM NẤM PENICILLIUM MARNEFFEI

NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP VÀ ĐỐI CHIẾU Y VĂN


                         Phan Thị Huyền*, Lê Trung Thọ**, Hoàng Ngọc Thạch*, Phó Hồng Điệp*

 * Khoa Giải Phẫu Bệnh, Bệnh viện Nhi Trung ương;
** Khoa Giải Phẫu Bệnh, Bệnh Viện Lao và Bệnh Phổi Trung Ương

TÓM TẮT

Nhiễm nấm Penicillium marneffei (PM) là nguyên nhân gây ra các tổn thương nặng, lan tỏa ở hệ thống hạch bạch huyết, các phủ tạng và hệ thần kinh trung ương. Bệnh thường thấy ở người suy giảm miễn dịch (HIV-AIDS). Dựa vào một số phương pháp nhuộm đặc biệt trong xét nghiệm giải phẫu bệnh (Grocott, Periodic acid Schiff- PAS) có thể phát hiện nhiễm nấm PM tồn tại trong mô. Mục tiêu: Mô tả đặc điểm tổn thương đa phủ tạng và hình ảnh nhiễm nấm Penicillium marneffei. Đối tượng:  Trẻ trai, 3 tuổi vào Bệnh viện Nhi Trung ương (TW) trong tình trạng viêm phổi suy hô hấp và nhiễm trùng toàn thân nặng. Kết quả sinh thiết hạch thấy hình ảnh tổn thương do nấm PM. Phương pháp: Báo cáo một ca bệnh. Kết quả: Bệnh diễn biến 3 tháng, trẻ ho tăng dần, sốt liên tục, giảm cân và nhiều hạch ngoại vi. Trẻ được điều trị theo các phác đồ kháng khuẩn, kháng lao nhưng không đỡ. Các xét nghiệm đều chưa xác định được căn nguyên, HIV(-). Trẻ vào BV Nhi TW trong tình trạng nặng: sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tổn thương thần kinh TW. Sinh thiết hạch thượng đòn thấy hình ảnh nhiễm nấm Penicillium marneffei. Kết luận: Nhiễm nấm PM có thể thấy ở người không có HIV-AIDS. Triệu chứng bệnh khi đã xuất hiện thường rất nặng và nếu không phát hiện, điều trị kịp thời có thế dẫn đến tử vong. Tuy nhiên, dấu hiệu hạch ngoại vi thường xuất hiện sớm nên có thể sinh thiết để phát hiện tổn thương.

Từ khoá: nấm, Penicillium marneffeiMULTIORGAN FAILUER DUE TO PENICILLIUM MARNEFFEI INFECTION:
A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW


ABSTRACT

            Penicillium marneffei (PM) infection is the cause of severe lesion in limpadenopathy system, organs and nervours system. It is often present in immuno deficency (HIV) patients. Base on the special stainings (Grocott, PAS), one is able to investigate fungal in disease tissue. Aims: To discribe desease characteristis of multiple organs and histology feture of PM infection in limph nodes. Subjects: A male, three years old patient who transferred to National Hospital of pediatrics  (NHP) in severe pneumonitis situation and systemic infectious condition. Supraclavicular lymph node biopsy showed feture of PM. Method: a case report. Results: Patient presented three months history with cough, fever, weigh loss, peripheral liphadenopathy, was treated untibiotis and unti TB but his condition became worse.  Laboratory fiding for pathogens are all negative, HIV (-). The child was transfer to NHP in condition of septic shock, multi organ failure, central nervous system infection. Supraclavicular lymph node biopsy: feture of PM. Conclusion: PM infectious can find in HIV-negative patient. Desease is very severe when presented with systemic infection may leading to dead. However, peripheral lymph nodes, which are often early presenting, are object for pathological finding to give diagnosis. 
 

Keywords: fungus, Penicillium marneffei.

Chú ý: 

Nháy vào mũi tên pop-out ở góc trên phải trong hộp dưới đây để mở rộng màn hình. 

Tải file pdf tại đây

Print Friendly and PDF