28 tháng 6, 2014

Thăm khám lồng ngực trong nhi khoa

Thăm khám lồng ngực là một trong những khâu mấu chốt trong khám lâm sàng hệ hô hấp và cần được nắm vững sớm nhất có thể. Cũng giống như với các hệ cơ quan khác, việc khám tuân thủ trình tự cơ bản: nhìn, sờ, gõ, nghe. 


23 tháng 6, 2014

Khám lâm sàng hệ tim mạch trong nhi khoa

Các điểm nghe tim chính. 
Khám hệ tim mạch là một phần hết sức quan trọng trong thăm khám nhi khoa. Bài viết này mô tả các kỹ thuật tiến hành đánh giá toàn diện hệ tim mạch của trẻ như khai thác tiền sử, khám (nhìn - sờ - gõ -nghe) để đưa ra chẩn đoán chính xác.   17 tháng 6, 2014

Thăm khám tổng quát trong nhi khoa

Thăm khám tổng quát cần được thực hiện trên tất cả bệnh nhân, bất kể họ đến khám vì lý do gì. Trong nhiều trường hợp, thăm khám sơ sài hoặc không đầy đủ có thể dẫn tới bỏ sót những bệnh lý quan trọng, các khối tổn thương lớn, thậm chí là cả các bệnh lý đe dọa tính mạng.


Print Friendly and PDF